REFERENCE

Dokaz kvalitete naših proizvoda su reference diljem svijeta. Sa inovativnim rješenjima sposobni smo udovoljiti visokim zahtjevima automobilske industrije, kojoj prodajemo oko 60% naših proizvoda. Osim toga, proizvodimo opruge, proizvode od žice i proizvode od trake namijenjene za ugradnju i korištenje u mnogim drugim područjima.

55% Automobilska industrija
30% Elektroindustrija
5% Industrija namještaja
4% Motoindustrija
6% Drugo