Investicija v novo tehnološko linijo računalniško vodenih strojev

Predmet investicije je nova tehnološka linija 4 popolnoma računalniško vodenih strojev, ki pokrivajo različne dimenzije žic in s tem omogočajo proizvodnjo praktično celotnega asortimaja izdelkov podjetja, tako glede na debelino žice kot glede vrst izdelkov. Poleg povečanja proizvodnih kapacitet, je velik poudarek investicije na zmanjšanju vpliva na okolje in trajnostna naravnanost projekta. Z izvedbo investicije se bo zmanjšalo tveganje za izpust škodljivih snovi v okolje, zmanjšala se bo raba energije na proizveden izdelek, novi stroji bodo omogočali proizvodnjo izdelkov z manj odpadka, kar bo pripevalo k prihranku materiala

.

Skupna vrednost projekta znaša 401.217,52 EUR, sofinancirani del znaša 189.352,45 EUR.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO)

Več na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost