Janko Bačar ponovno predsednik skupščine OOZ Ajdovščina

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina je letos poleti izvedla volitve predsednika zbornice in članov skupščine, upravnega in nadzornega odbora za mandatno obdobje 2022-2026.

Za predsednika skupščine zbornice je bil ponovno izvoljen Janko Bačar, direktor VRC d.o.o.