Janko Bačar predsednik skupščine OOZ Ajdovščina

BAČAR JANKO

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina je letos spomladi izvedla volitve predsednika zbornice in članov skupščine, upravnega in nadzornega odbora za mandatno obdobje 2018-2022.

Za predsednika skupščine zbornice je bil ponovno izvoljen Janko Bačar, direktor VRC d.o.o.