KDO SMO?

Naše podjetje je eno izmed vodilnih proizvajalcev vzmeti v Sloveniji in se lahko pohvali s 45-letno tradicijo delovanja.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj nudimo strokovno svetovanje in pomoč pri inovativnih rešitvah. Izdelki so izdelani s sodobno CNC tehnologijo in testirani z najzanesljivejšo kontrolno opremo. Svoje zmogljivosti vsako leto povečujemo.

Večina naših izdelkov se vgrajuje v proizvode, ki so namenjeni za tuja tržišča, največ za avtomobilsko industrijo.

ZGODOVINA

1975 - Ivan Bačar začne z izdelavo vzmeti v majhni delavnici.

1990 - Dejavnost prevzame Ivanov sin Janko (zdajšnji lastnik in direktor podjetja).

1992 - Selitev v večje prostore velikosti 550 m2.

2000 - Investicija v prvi CNC stroj in širitev asortimana, proizvodnih zmogljivosti ter števila zaposlenih.

2002 - Podjetje pridobi certifikat ISO 9001:2000.

2005 - Selitev v sedanje poslovne prostore v Vipavi v izmeri 1000 m2.

2008 - Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o.

2012 - Izgradnja dodatnih 800 m2 skladiščnih prostorov.

2015 - Podjetje pridobi certifikat ISO/TS 16949.

2018 - Podjetje pridobi certifikat IATF 16949.

2020 - Selitev v nove poslovne prostore v velikosti 6.000 m2 v Ajdovščini .

vzmeti VRC
VRC proizvodnja
VRC certifikati

VODENJE KAKOVOSTI

Zavedamo se, da na trgu ostanejo le najboljša podjetja. Zato stremimo k stalnim izboljšavam izdelkov in procesov. Vse morebitne napake v vseh procesih morajo biti preventivno preprečene in ne posledično odkrite. Vsi zaposleni v podjetju sledimo cilju »nič napak«.

Dolgoletno usmeritev podjetja, ki temelji na stalnem vlaganju v razvoj in kakovost izdelkov, smo konec leta 2002 okronali s prejemom certifikata kakovosti ISO 9001. Za uvedbo sistema vodenja kakovosti smo se odločili zaradi zagotavljanja učinkovitega poslovanja in obvladovanja ter sledljivosti vseh procesov ter možnosti vrednotenja rezultata dela tako posameznika kot podjetja v celoti.

V letu 2015 smo prejeli še certifikat kakovosti za avtomobilski standard ISO TS 16949, katerega smo v letu 2018 nadgradili s certifikatom IATF 16949 (pdf).

Smo tudi prejemniki certifikata Excellent SME in posebne nagrade za l. 2016 in 2017, ki so jo prejela podjetja, ki imajo certifikat odličnosti najmanj zadnji dve leti, v zadnjem letu najvišjo bonitetno oceno 10, ob tem pa izpolnjujejo posebne finančne pogoje po metodologiji družbe Coface.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Temeljno poslanstvo podjetja VRC vidimo v izdelavi in trženju kakovostnih vzmeti, žičnih izdelkov in izdelkov iz pločevine.

Utrdili bomo vodilni položaj v izdelavi kakovostnih izdelkov na domačem trgu in vse bolj razvijali prodajo na tujih trgih.

VREDNOTE

Pri našem delovanju so nam vodilo naše vrednote: poštenost, odgovornost, znanje, sposobnost, zanesljivost, fleksibilnost.

Svoje delo opravljamo pošteno in odgovorno. Tako v prvi vrsti do samih sebe, do zaposlenih, poslovnih partnerjev, družbenega in naravnega okolja.

Smo zanesljiv poslovni partner, ki se prilagaja zahtevam svojih strank.

VRC vzmeti
VRC zaposleni

ZAPOSLENI

Našo ekipo danes sestavlja 35 kompetentnih zaposlenih, ki svoje delo opravljajo zavzeto in kreativno.

Zavedamo se, da so zaposleni naša največja vrednota, zato spodbujamo nenehno izobraževanje in osebni razvoj vsakega posameznika. Skrbimo za zdravo in varno delovno okolje. Spodbujamo in nagrajujemo inovativnost zaposlenih.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Zavedamo se, da smo tudi del lokalne skupnosti. Zato namenjamo sponzorska sredstva in donacije za podporo razvoju lokalnega okolja. Podpiramo tudi mlade perspektivne športnike.

NARAVNO OKOLJE

V našem podjetju vseskozi skrbimo za okolje in se trudimo, da je naše delovanje za okolje čim manj moteče in naravi čimbolj prijazno. Poslovanje podjetja je v skladu z okoljskim standardom ISO 14001, ki je v uvajanju.

Skrbimo, da z odpadki ne obremenjujemo okolja. Uporabljamo energijsko varčne stroje in naprave. S sončnimi elektrarnami prispevamo k obnovljivim virom energije.

VRC vzmeti skladišče