Predstavili smo se na Industrijskem sejmu v Celju

VRC vzmeti sejem

V času od 4. do 7. aprila smo razstavljali na Industrijskem sejmu v Celju. Glede na našo dolgoletno tradicijo in prepoznavnost na slovenskem trgu, smo tokrat največ pozornosti namenili srečanju z obstoječimi strankami in novim projektom. Največ zanimanja je bilo za zahtevnejše projekte, kjer je potrebnega veliko znanja in idej ter ustrezne kapacitete.