Prejeli smo nagrado odličnosti Excellent SME

VRC vzmeti excellent

V začetku letošnjega leta je Gospodarska zbornica Slovenije organizirala letno srečanje prejemnikov certifikata Excellent SME, na katerem so bile podeljene nagrade enajstim podjetjem, ki ima certifikat odličnosti najmanj zadnji dve leti, v zadnjem letu najvišjo bonitetno oceno 10, ob tem pa izpolnjujejo posebne finančne pogoje po metodologiji družbe Coface.

Med prejemniki nagrade je tudi podjetje VRC d.o.o.

Ob tej priložnosti je generalni direktor GZS Samo Hribar Milič je dejal, da poslovni rezultati prejemnikov certifikata Excellent SME potrjujejo, da so bili v preteklih letih nadpovprečni, imajo dobro vizijo poslovanja, ter se zavedajo, da so sami nosilci sprememb.

Imetniki certifikata Excellent SME dosegajo v primerjavi z ostalimi mikro, majhnimi, srednjimi družbami s prihodki nad 25.000 evrov v Sloveniji izjemne rezultate:

  • imajo 9 % višje prihodke na zaposlenega od povprečja te velikosti podjetij,
  • ustvarijo še enkrat višji dobiček na zaposlenega,
  • imajo za 1/6 višjo dodano vrednost na zaposlenega.

(povzeto po https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/56982/certifikat-excellent-sme-slovenia-certifikat-odlicnosti).